Wynik wyszukiwania

Poniżej wpisz nazwę aplikacji, a nasza baza danych SAM-Insights sprawdzi status szukanego przez Ciebie produktu.Baza SAM-Insights zawiera obecnie następujące informacje: 23230 – liczba producentów oprogramowania, 128633 – liczba wersji oprogramowania (w tym darmowe 39532 ).

UWAGA: Szukana aplikacja uznana jest za bezpłatną, gdy nie jest za nią pobierana żadna opłata za użycie do celów komercyjnych, a producent nie zobowiązuje użytkownika biznesowego do spełnienia dodatkowych warunków w związku z jej użyciem (np. wsparcie fundacji czy zamówienie piwa).Klauzula prawna


Powered by SAM-Insights